Jeroen aan het werk

Jeroen aan het werk

 

Jeroen Verrijckt

Jeroen Verrijckt is zaakvoerder van J. Verrijckt Archeologie & Advies. Toen Jeroen klein was, kocht hij een metaaldetector waarmee hij alle velden rondom zijn huis afspeurde.  Zijn zoektocht leverde bijzondere vondsten op: vuurstenen artefacten, een Romeinse munt, middeleeuwse gebruiksvoorwerpen, ...

Jeroen's passie voor de oudheid werd hierdoor stevig aangewakkerd. Een studie archeologie kon niet uitblijven, waarna Jeroen enkele jaren meedraaide in de  archeologische wereld. Hij deed kennis op van bureauonderzoeken, opmaak en bekrachtiging van archeologienota’s, vooronderzoeken en archeologische opgravingen.

Uit een passie om nog verder te groeien, besliste hij in 2018 om een eigen archeologisch onderzoeksbureau op te richten.