Wanneer is een archeologienota nodig?

DSCF0280.jpg

Een veel gestelde en niet onbelangrijke vraag: Wanneer is een archeologienota nodig? En hoe zit het nu juist met bodemingrepen, perceel oppervlaktes en uitzonderingsregels?

Er zijn verschillende zaken die bepalen of een archeologienota noodzakelijk is. Je mag er vanuit gaan dat het voor verkavelingen zeker nodig is vanaf een perceel oppervlakte van 3000 m² of meer en voor bouwwerkzaamheden vanaf een perceel oppervlakte van 3000 m² of meer en een bodemingreep van 1000 m² of meer.

Alle werkzaamheden waarbij de bodem geroerd wordt, zijn bodemingrepen. Bijvoorbeeld de aanleg van wegen en paden, reliëfwijzigingen maar ook het plaatsen van afvoeren, riolering en regenwaterputten.

Bij een verkaveling wordt de volledige te verkavelen zone beschouwd als verstoorde zone, dus zowel de bouwzones als tuinzones tellen mee bij de oppervlaktebepaling.

Uiteraard zijn er uitzonderingen op bovenstaande regel.

  • Is het plangebied gelegen in een gebied waar geen archeologie te verwachten is?

    • Een archeologienota is niet nodig.

  • Is het plangebied gelegen in een archeologische zone?

    • Een archeologienota is nodig bij een perceel oppervlakte van 300 m² en een bodemingreep van 100 m².

  • Is het plangebied volledig gelegen buiten woon – of recreatiegebied (bijvoorbeeld een agrarisch gebied of industriezone)?

    • Een archeologienota is nodig wanneer de totale bodemingreep 5000 m² of meer bedraagt.

Onroerend erfgoed heeft bovenstaande regels in een duidelijk en overzichtelijk stroomschema gegoten, dit stroomschema kan je hier downloaden:

Wil je graag weten of een archeologienota nodig is voor jouw project? Aarzel dan niet om ons te contacteren en we bekijken samen wat de mogelijkheden zijn!