Archeologie, wat nu? De opmaak van een archeologienota.

Voor de aanvraag van je omgevingsvergunning een archeologisch onderzoek nodig, wat nu?

 

35852517_10214682787677577_5992619429744082944_n.jpg

1. Archeologienota met bureauonderzoek

Als eerste stap wordt er een bureauonderzoek opgestart. Hierbij worden historische kaarten, bodemkaarten, eerdere archeologische vondsten,… bekeken. Ook kan het mogelijk zijn dat we ter plaatsten komen om enkele controleboringen uit te voeren. Op basis van de gegevens die uit dit onderzoek voortvloeien, bepalen we het verdere te doorlopen archeologische traject.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vervolgonderzoek                 

Als we verwachten dat er geen archeologische vondsten en sporen meer te vinden zijn, geven we het plangebied vrij en kan u uw bouwplannen verderzetten. Wanneer we toch verwachten dat er mogelijk nog iets bewaard is gebleven, zijn er verschillende mogelijkheden.

  • Is er een verwachting op archeologische resten uit de steentijd?
    • Landschappelijke / archeologische boringen zijn hier nodig. 
       
  • Is er verwachting op archeologische resten uit de metaaltijden, Romeinse tijd of middeleeuwen?
    • Proefsleuven zijn hier noodzakelijk.

Alle bevindingen worden zorgvuldig gerapporteerd in een archeologienota. Deze archeologienota wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan Onroerend Erfgoed.